Roland HABERSETZER

Shihan Roland Habersetzer
9ste Dan Karatedo (Gembukan, Japan)
Soke, "Tengu-no-michi"

 

Roland Habersetzer beoefent sinds 1957 gevechtskunsten en behaalde in 1961, als één van de eerste in Frankrijk, zijn zwarte gordel karate. Hij wordt terecht beschouwd als een expert in de Japanse (Budo) en Chinese (Wushu) gevechtskunsten en kreeg verscheidene titels toegekend in Frankrijk, Japan en China. In 1992 kende O-Sensei Tsuneyoshi Ogura (Gembukan-Dojo; Ogura Sensei was onder andere de leerling van Yamagushi Gogen, 1909-1989, en Gima Makoto, 1897-1998) hem in Japan zijn 8ste dan karatedo toe, samen met de titel van Shihan. In april 2006 kende O-Sensei Ogura hem de 9de dan, Hanshi, toe, met de titel van Soké (meester grondlegger) van zijn eigen stijl "Tengu-No-Michi ". Deze graden en titels werden eveneens bevestigd door Tadahiko Ohtsuka, van de Gojukensha in Tokyo, een andere befaamde meester in Goju-ryu, Naha-te en Shuri-te. Sensei Ohtsuka was de directe leerling van Higa Yuckoku (1910-1994) die hem de titel Hanshi toekende.
Deze erkenning en beloning voor een zeldzame bekeringsijver als voor een onbetwistbare doeltreffendheid, bevestigt de zin die Roland Habersetzer steeds heeft willen geven aan zijn 49 jaar beoefening van gevechtskunsten en inzet ten voordele van een authentieke Traditie. Dit met een groot respect voor de stadia " Shu ", " Ha " en " Li ". Het is ook de uiteindelijke bevestiging van zijn eigen concept van beoefening van de gevechtskunsten, zijn "weg van de Tengu" ("Tengu-No-michi").
In 1968 schreef hij zijn eerste boek over de gevechtskunsten. Zijn huidig oeuvre dat uit een 70-tal werken (*) bestaat, maakt hem wereldwijd de auteur met het grootst aantal publicaties over de gevechtskunsten. Zijn oeuvre is in alle Franstalige landen en zelfs ver daarbuiten, een historische, technische en pedagogische referentie.

Tien jaar lang was Mr. Habersetzer één van de drijvende krachten achter de jonge Franse Karate Federatie, voor de Elzas-Lotharingen regio. Hij werd echter zwaar ontgoocheld door de sportieve evolutie van karate, want hij had het steeds beschouwd als een kunst en een culturele expressie. In 1974 richtte hij zijn "Centre de Recherche Budo" (C.R.B.) op. Het is een internationale en onafhankelijke instelling waar budoka die zich bezorgd maken om de spirituele toekomst van de Oosterse gevechtskunsten, worden verenigd. Met behulp van een groot aantal stages en conferenties over heel de wereld enerzijds, en een hele reeks technische handboeken en historische werken anderzijds, leverde hij in het kader van het C.R.B. baanbrekend werk door een gevechtskunsten-tendens op punt te stellen die terug ging naar de traditionele waarden van deze kunsten. Hij week nooit af van zijn overtuigingen. Zonder onderbreking onderwees hij van 1962 tot 2002, in zijn dojo te Straatburg, de gevechtstechnieken in rechtstreeks verband met hun culturele basis.

Shihan Habersetzer is wereldwijd erkend als expert in karatedo, kobudo en tai-ji-quan. Hij blijft gepassioneerd door de gevechtskunst onder al zijn vormen en als een echte moderne "Ronin" is hij ervan overtuigd dat de zoektocht naar doeltreffendheid geen enkel spoor mag verwaarlozen. Op zeer natuurlijke wijze stelde hij zijn beoefening ook open voor andere technieken, waaronder het gebruik van eigentijdse wapens (hij is monitor voor het schieten met handvuurwapens, gediplomeerd in U.S.A. en Zwitserland). Eigenlijk leidt hij in het kader van zijn "Tengu Instituut", opgericht in 1995, parallel aan zijn groot aantal activiteiten als budoka (hij geeft enkel nog les tijdens stages en seminaries van hoog niveau) ook een nieuw onderzoek. Hij wil op basis van de vergelijkende studie tussen verschillende gevechtsvormen met of zonder wapens, een globaal zelfverdedigingconcept op punt stellen dat meer conform is aan de realiteit van de huidige wereld. 

Sensei Habersetzer geeft duidelijk te kennen dat hij er opnieuw wil voor zorgen dat karate nuttig kan gebruikt worden in de hedendaagse maatschappij. Dit karate heeft niets meer te maken met zijn sportieve afkooksels en ludieke beoefeningvormen. Zijn gepassioneerd onderzoek naar een oplossing voor deze martiale problematiek, dat zich zowel nu als naar de toekomst toe stelt, leidde hem naar het opnieuw afstemmen van de technieken, tactieken en gedragingen uit het klassieke karate op de huidige realiteit. Hij noemde "zijn weg", de "Weg van de Tengu" ("Tengu-no-michi"). Het is een voorbeeld van een nieuwe verantwoordelijkheidszin, van een wil, van een budo-evolutie geactualiseerd met een mentaal gedrag en technische middelen in harmonie met de eisen van de moderne wereld. Door na 48 jaar van progressie in het klassieke karate, een school (ryu) van geïntegreerde(**) gevechtskunsten (Shin budo) op te richten, nl. "Tengu-no-michi", heeft Soké Habersetzer niets anders gedaan dan de levende geest van de Traditie door getrokken naar het huidige tijdstip.

(*) Onder "Publications" vind je de volledige lijst van gepubliceerde boeken door Shihan Habersetzer.
(**) nvdr: waarmee wordt geduid op de integratie van moderne technieken in het onderwijs.

(Vrij uit het Frans vertaald door Rondenbosch Ria)

Page d'accueil

01/09/2006